Międzynarodowy Dzień Tęczy – wszyscy jesteśmy Dziećmi Noego!

Na początku był Potop

Tęcza jest pradawnym symbolem „Prawa Noego”, przywołującym wspomnienie siedmiokolorowej tęczy, oznaczającej koniec biblijnego „Potopu”. Według opowieści biblijnej, wody potopu zalały cały świat, zabijając wszystkie żywe istoty lądowe. Przeżył tylko Noe, jego rodzina i zwierzęta, które zabrał na swoją Arkę. Po potopie, Bóg zawarł z Noem przymierze.

Siedem Praw Noego 

„Prawa Noego” to zapis siedmiu nakazów moralnych, które – według Biblii Hebrajskiej -Tanachu były dane Noemu przez Boga, jako wiążący całą ludzkość zestaw przykazań.

Według tradycji żydowskiej „Prawa Noego” dotyczą całej ludzkości przez fakt, że wszyscy ludzie są potomkami Noego – głowy jedynej rodziny ludzkiej, której dane było przeżyć potop.

Talmud mówi ponadto, że „sprawiedliwi ludzie wszystkich narodów będą mieć udział w przyszłym świecie”.

Każdy nie-żyd, który żyje według tych praw, uznany jest za „sprawiedliwego spośród obcych”.  Osoby żyjące według zasad danych Noemu przez Boga zwykły nazywać się Bnei Noach, czyli Dziećmi Noego, Potomkami Noego.

Od Adama do Mojżesza

„Prawa Noego” poprzedzone były sześcioma „Prawami Adama” (uboższymi o przykazanie zabraniające okrucieństwa wobec zwierząt), które Bóg dał Adamowi  w Raju. Później, na górze Synaj, siedem „Praw Noego” zostało zastąpionych przez „Dziesięć Przykazań”, i całą Torę, którą otrzymał Mojżesz.

Według religii żydowskiej 613 micwot, czyli przykazań zawartych w Torze pisanej, wraz z komentarzami Tory ustnej, wiążą tylko wyznawców judaizmu, jako że miały zostać nałożone na potomków tych, którzy sami zgodzili się je przyjąć. Tora zabrania nie-żydom – których wciąż obowiązują Prawa Noego – stosowania się do niektórych żydowskich przykazań.

Siedem praw wynika ze słów Tory i komentarza Talmudu

  1. Bałwochwalstwo – Nie będziesz oddawać czci przedmiotom wyobrażającym bóstwa
  2. Zabójstwo – Nie będziesz mordować
  3. Kradzież– Nie będziesz kraść ani rabować
  4. Rozwiązłość – Nie będziesz cudzołożyć ani żyć rozwiąźle
  5. Bluźnierstwo – Nie będziesz bluźnić imieniu Boga
  6. Okrucieństwo wobec zwierząt – Nie będziesz spożywać mięsa wyciętego z żywego zwierzęcia
  7. Sprawiedliwość – Zorganizujesz system sądownictwa, by orzekać, wymierzać sprawiedliwość i dbać o przestrzeganie powyższych przykazań.

Hm… symbol tęczy budzi ostatnio wiele kontrowersji, a jak wynika z pradawnych symboli dotyczy tak naprawdę wszystkich  🙂

jak by nie patrzeć wg Biblii wszyscy jesteśmy Dziećmi Noego 🙂

Izrael Noe Tecza

Please follow and like us:

Podobne posty

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *